Beheer van ChannelCounter

Categorie Engineering

Product Channelcounter telmachine

Rol Product owner

Opdracht Het beheer van de Channelcounter; een machine die d.m.v. vibrerende transportgoten producten telt en in batches verdeelt.

Mijn functie was het up-to-date houden van het tekeningenpakket, de machine bestellingen en technische ondersteuning naar leveranciers en montage.
Daarnaast verbeteringen doorvoeren en calculaties omtrent de machine maken.